Brandveiligheid

Brand en zijn verschijnselen zijn van alle dagen en tijden. Zoals wij vaak zeggen : “Brand heeft geen agenda”, het kan dus elk moment en op elke plaats uitbreken. Dat wil niet zeggen dat dat hoeft te gebeuren. Door bijvoorbeeld doordacht met zaken om te gaan kan men voorkomen dat de kans op brand groot is. Dit noemen wij preventie. Preventieve maatregelen zoals de meeste mensen deze kennen zijn bijvoorbeeld : brandblussers, rookmelders etc..

De bij brand voorkomende verschijnselen zoals rook en hittestraling worden vaak onderschat. Rook is per definitie gevaarlijk, dit omdat het meestal gaat om de niet verbrande delen en giftige stoffen. Bij het vluchten komt men ook de andere factor tegen, namelijk hittestraling. Deze straling kan dermate hoog zijn dat men niet in de ruimte kan verblijven. Hiervan dient men zich bewust te zijn.

Werkzaamheden
Advisering en begeleiding over brandveiligheid bij vergunningsaanvragen;

  • het uitvoeren van brandoverslagberekeningen;
  • het uitvoeren van vluchtwegcapaciteitsberekeningen;
  • begeleiding bij gelijkwaardigheidsaanvragen, zoals:

o NEN 6060 rapportages;
o uitgangpuntendocumenten voor brandveiligheidsinstallaties;

Advisering over en begeleiding bij uitvoering van brandveiligheidsinstallaties, zoals:

o brandmeldinstallaties;
o ontruimingsalarminstallaties;
o sprinklerinstallaties;
o watermistinstallaties;
o schuimblusinstallaties;
o gasblusinstallaties.

-    het opstellen van programma's van eisen voor brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
-     bouwkundige en installatietechnische inventarisaties (incl. raming herstelkosten) inzake brandveiligheid;

  • begeleiding bij herstel van de brandveiligheidsvoorzieningen (organiseren aanbesteding en directievoering);
  • (voor)opleveringen van de aangebrachte brandveiligheidsvoorzieningen;
  • het opstellen van ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden;
  • het opstellen van en controle op naleving brandveiligheidsbeleid

Adresgegevens

Fire Consultants BV
Jan Frederik Vlekkeweg 10-14

5026 RJ Tilburg
(geen bezoekadres, enkel op afspraak)
(+31) 6 83979178
K.v.K. te Tilburg : 59677775
BTW nummer : NL853600879B01

info@fireconsultants.nl


Algemene Voorwaarden DNR 2011

Fire Safety Engineering : Gelijkwaardige oplossingen

Fire Safety Engineering is een risicogerichte benadering van Brandveiligheid. Hierbij wordt specifiek naar de aanwezige risico’s gekeken. Deze wijze van is een gelijkwaardigheidsoplossing, hierbij is elk project maatwerk. Veelal wordt de brandveiligheid rekenkundig benaderd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse software, zoals Brando2, Ozone, C-Fast en Exodus.

Fire Safety Engineering is een integrale benadering van brandveiligheid, waarbij gebruik gemaakt wordt van ontwerptechnische uitgangspunten, wettelijke richtlijnen en een wetenschappelijk expertoordeel. De Nederlandse term voor Fire Safety Engineering is ‘toegepaste brandveiligheidskunde’.

Voor meer informatie over Fire Safety Engineering klik hier : Fire Safety Engineering

NEN 6060 Vuurlastberekening

Volgens het Bouwbesluit mag een brandcompartiment niet groter zijn dan 1.000 m², dan wel 2.500 m² voor een brandcompartiment in een industriefunctie.

In de praktijk kan een groter brandcompartiment echter al bestaan of om bedrijfseconomische dan wel praktische redenen wenselijk of noodzakelijk zijn. Denk aan industriële panden, winkelcentra, tuincentra e.d. Grotere brandcompartimenten zijn vanuit het Bouwbesluit onder voorwaarden toegestaan mits een gelijkwaardige brandveiligheid is aangetoond.

Een geaccepteerde gelijkwaardigheidsmethode hiervoor is die van de NEN 6060. Hierin staat een zgn. vuurlastberekening centraal. Aan de hand van deze uitkomst kan worden bepaald hoe groot een brandcompartiment dan maximaal mag zijn, al dan niet met aanvullende bouwkundige zaken of installatietechnische voorzieningen zoals een rookbeheerssysteem of een sprinklerinstallatie.

Brandoverslagberekening

Volgens het Bouwbesluit ligt tussen de diverse brandcompartimenten een WBDBO-eis van 20, 30 of 60 minuten, afhankelijk van de situatie. Met een brandoverslagberekening kan worden beoordeeld of er ook daadwerkelijk brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat ook kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de compartimenten.

Gebruikmakend van de nieuwste software, Pintegraal of Brando2, kan relatief snel een duidelijk hier inzicht in worden verkregen. De conclusie kan zijn dat aan de gestelde WBDBO-eis wordt voldaan zonder toepassing van brandwerende gevel- of dakonderdelen, wat een aanzienlijke besparing kan opleveren in de bouwkosten! Helaas kan de uitslag ook wel eens negatief zijn en dat er toch brandwerende voorzieningen getroffen moeten worden.